تصویربرداری بایولومینسانس توزیع و نحوه تکثیر عفونت ناشی از کورونا ویروس در موش را بصورت غیرتهاجمی نشان می دهد.

02 تیر 1399 | 31 بازدید
تصویربرداری بیولومینسانس (BLI) یک روش جدید قدرتمند برای بررسی انتشار ویروس در بدن حیوانات زنده است. از این روش برای نظارت بر پیشرفت مکانی و زمانی عفونت کبدی کورونا ویروس در موش ها (MHV) با استفاده از ویروس های بیان کننده لوسیفراز استفاده می شود. تصویربرداری بیولومینسانس مکان های جدید آناتومیکی تکثیر ویروس را مشخص کرد وعلاوه بر این، نشان داده شد که انتشار MHV به پروتئین میله ای ویروس وابسته است. همچنین نتایج این بررسی، پتانسیل BLI را برای مطالعه و بررسی کورونا ویروس نشان می دهد.
تصویربرداری بایولومینسانس توزیع و نحوه تکثیر عفونت ناشی از کورونا ویروس در موش را بصورت غیرتهاجمی نشان می دهد.

تصویربرداری بیولومینسانس (BLI) یک روش جدید قدرتمند برای بررسی انتشار ویروس در بدن حیوانات زنده است. از این روش برای نظارت بر پیشرفت مکانی و زمانی عفونت کبدی کورونا ویروس در موش ­ها (MHV) با استفاده از ویروس ­های بیان کننده لوسیفراز استفاده می ­شود. پس از تلقیح ویروس داخل بینی، مشخص شد که تکثیر ویروس در ابتدا در حفره بینی و سپس غدد لنفاوی گردن صورت می­ گیرد، پس از آن عفونت به مغز و به چشم ­ها گسترش می ­یابد و میزان جنبش ویروس گسترش یافته و پاکسازی آن از مغز، بستگی به میزان دوز تلقیحی دارد. پس از تلقیح داخل صفاقی، تکثیر ویروس به طور عمده در کبد و گاها در روده مشاهده می ­شود، اما به صورت قابل توجهی همچنان در دم و پنجه ­ها وجود دارد. بنابراین تصویربرداری بیولومینسانس مکان­ های جدید آناتومیکی تکثیر ویروس را مشخص کرد وعلاوه بر این، نشان داده شد که انتشار MHV به پروتئین میل ای ویروس وابسته است و انتشار گسترده در موش­ هایی مشاهده شد که فاقد پاسخ عملکردی اینترفرون نوع I بودند. اهمیت سیستم اینترفرون نوع I ازین بابت است که انتشار ویروسی را محدود می­ کند. نتایج این بررسی، دید جدیدی را در پاتوژنز کورونا ویروس ارائه می ­دهد و پتانسیل BLI را برای مطالعه و بررسی کورونا ویروس نشان داد.

جهت مطالعه بیشتر می­توانید از طریق لینک زیر به مقاله دسترسی داشته باشید:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7162388/