حضور آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در نمایشگاه ساخت ایران

آزمایشگاه پیش بالینی جهت معرفی خدمات و محصولات ساخته شده توسط محققین شرکت های دانش بنیان در پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران حضور فعال داشت.

در پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران  آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران حضور فعال داشت.در این نمایشگاه های دکتر کریمی رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتر  صحراییان معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران از غرفه آزمایشگاه پیش بالینی  بازدید نمودند‌


برچسب ها: آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ارسال دیدگاه

0 + 4 =
Loading