برگزاری كارگاه آموزشی اصول عملکرد و کاربردهای سیستم تصویربرداری میکرو اسپکت in Vivo در تحقیقات پیش بالینی

دومین دوره دوره كارگاه آموزشی اصول عملکرد و کاربردهای سیستم تصویربرداری میکرو اسپکت in Vivo با محوریت تصویربرداری پیش بالینی در روزهای 12 و 13 مهر ماه 1397 در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.

این کارگاه با حضور دکتر محمدرضا آی ، دکتر احسان شریف، دکتر مهدی شفیعی اردستانی،دکتر پرهام گرامی فر، دکتر مهدی اخلاقی ، خانم آزیتا طالب زاده و آقای رضا هاشمی در روز های پنجشنبه و جمعه با هدف آشنایی با عملکرد و کاربردهای سیستم میکرو اسپکت در آزمایشگاه پیش بالینی برگزار گردید.در این کارگاه دو روزه به بررسی اهمیت تصویربرداری پیش بالینی ، فیزیک بهداشت و حفاظت ، مفاهیم اولیه سیستم تصویربرداری SPECT و همچنین به معرفی  سیستم HiReSPECT و دوربین گاما کمرا پرداخته شد.در روز دوم به تفضیل آموزش  کاربردهای SPECT در تصویربرداری پیش بالینی ، کارگاه عملی آماده سازی رادیودارو و تزریق به نمونه حیوانی و همچنین آموزش عملی تصویربرداری با سیستم HiReSPECT به  محققان گرامی آموز داده شد.


برچسب ها: پیش بالینی SPECT تصویربرداری

تصاویر

ارسال دیدگاه

6 + 14 =
Loading