حضور هیئتی از کشور اسلوونی جهت همکاری‌های فی‌مابین در زمینه‌های علمی آموزشی

20 آبان 1398 | 83 بازدید
بازدید جناب آقای دکتر Borut Strukelj رئیس بخش زیست شناسی دارویی و همچنین بازدید جناب آقای دکتر دکتر Samo Kreft از دانشگاه لیوبلینا کشور اسلوونی از آزمایشگاه پیش‌بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
حضور هیئتی از کشور اسلوونی جهت همکاری‌های فی‌مابین در زمینه‌های علمی آموزشی

این بازدید در راستای ایجاد همکاری‌های فی‌مابین در زمینه‌های علمی آموزشی در روز دوشنبه ٢٠ آبان ماه برگزار ‌شد، در آغاز این بازدید جلسه‌‌ی معارفه در اتاق جلسات مجموعه برگزار شد و جناب آقای دکتر شریف معاونت علمی آزمایشگاه پيش‌بالینی به ارائه‌ی چگونگی کاربردهای تصویربرداری و توانایی‌های آزمایشگاه پرداختند و در ادامه‌ی بازدید نیز هیئت به همراه توضیحات دکتر شریف به بازدید از بخش‌های مختلف آزمایشگاه پرداختند.

تصاویر