مقدمه(1)

16 آذر 1396 | 459 بازدید
امروزه روشهای تصویربر داری نوری، بخصوص تصویر برداری فلئورسنت بطور گسترده ای در تحقیقات پزشکی مورد استفاده قرار میگیرند.
مقدمه(1)

امروزه  روشهای تصویربر داری نوری، بخصوص تصویر برداری فلئورسنت بطور گسترده ای در تحقیقات پزشکی مورد استفاده قرار می گیرند. مطالعات اخير نشان داده اند كه روش هاي تصويربرداري غيرتهاجمي با استفاده از فوتون ها نوري، براي استخراج اطلاعات زيست شناختي از موجود زنده بسيار مفيد مي باشد. اين روش هاي تصويربرداري شامل توموگرافي همدوس نوري (DOT:Diffuse Optical Tomography) و تصويربرداري مولكولي فلئورسنت (FMI:Fluorescence Molecular Imaging) هستند. در بين روش هاي فوق تنها روش FMI به عنوان روش تصويربرداري مولكولي شناخته شده است. اين روش تصويربرداري براي تصویربرداري در سطح مولكولي، ژني و بويژه در موش ترانس ژنيك به صورت درون تني بكار مي رود. در طول دهه هاي گذشته روش تصويربرداري فلئورسنت مولكولي به طور گسترده اي پيشرفت كرده است. امروزه FMI در روش هاي تشخيصي، درماني، داروسازي و جراحي به طور وسيع بكار میرود.

در روش FMI ضايعه با ماده فلورسنت نشان دار مي شود تا توسط پرتو ليزر تحريك گردد. پس از تحريك توسط پرتو ليزر، پرتو فلئورسنت تابش شده توسط دوربين با حساسيت بالا دريافت مي گردد و مورد پردازش قرار مي گيرد. به همين منظور نياز به طراحي و ساخت چيدمان اپتيكي مناسب وجود دارد. چينش اپتيكي معمولا شامل ليزر، عدسي، فيلتر و دوربينCCD  بسيار حساس مي باشد. اخيرا سيستم هاي تصويربرداري مخصوص حيوان كوچك طراحي شده است كه قادر به تهيه تصوير در سطح مولكولي مي باشد. اين امر به دليل پيشرفت فناوري دوربين هاي CCD با حساسيت بالا و تنوع زياد مواد فلئورسنت است.

 

photo_2017-12-06_23-22-53