بازدید دانشجویان پرتوپزشکی دانشگاه شهید بهشتی

جمعی از دانشجویان پرتوپزشکی دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ97/12/08 از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید به عمل آوردند.

در تاریخ 8 اسفند ماه 1397 جمعی از دانشجویان علاقه مند دانشگاه علوم پزشکی تهران  از آزمایشگاه پیش بالینی با هدف ترویج و آشنایی هر چه بیشتر با تجهیزات آزمایشگاه و کاربردهای مدالیته های تصویربرداری موجود در آزمایشگاه، از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید کردند.


برچسب ها: آزمایشگاه پیش بالینی بازدید از آزمایشگاه پیش بالینی

ارسال دیدگاه

17 + 13 =
Loading