برگزارى كارگاه تئورى-عملى كار با حيوانات آزمايشگاهى

کارگاه تئورى-عملى كار با حيوانات آزمايشگاهى در تاریخ 98/04/28در آزمایشگاه پیش بالینی برگزار گردید.

تصاویر

ارسال دیدگاه

15 + 7 =
Loading