برگزاری جلسه و بازدید دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در آزمایشگاه پیش بالینی

جمعی از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در حیطه علوم پایه پزشکی در تاریخ97/10/05 از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید به عمل آوردند.

در تاریخ 5 دی ماه 1397 جمعی از دانشجویان علاقه مند دانشگاه علوم پزشکی تهران  از آزمایشگاه پیش بالینی با هدف ترویج و آشنایی هر چه بیشتر با تجهیزات آزمایشگاه و کاربردهای مدالیته های تصویربرداری موجود در آزمایشگاه، از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید کردند.


برچسب ها: آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید از آزمایشگاه پیش بالینی

تصاویر

ارسال دیدگاه

3 + 9 =
Loading