سخنرانى دكتر حبيب زايدى استاد دانشگاه ژنو سوئيس و استاد مدعو دانشگاه علوم پزشكى تهران در آزمايشگاه پيش بالينى

سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان New Horizon in Image Derived PET Metrics in Preclinical and Clinical Researches با حضور دكتر حبيب زايدى استاد دانشگاه ژنو سوئيس در تاریخ 97/12/14 در آزمایشگاه پیش بالینی برگزار گردید.
سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان New Horizon in Image Derived PET Metrics in Preclinical and Clinical Researches  سه شنبه 14 اسفند ماه  ۹۷ با حضور دکتر حبیب زایدی استاد بین المللی برگزار شد.
 دکتر حبیب زایدی در ابتدا با معرفی کاربردهای تصویربرداری پت در تحقیقات پیش بالینی ،کمی سازی و عوامل موثر بر آن در تصویربرداری پت و روش های نوین تصویربرداری مانند MRI پرداختند. دکتر حبیب زایدی رییس آزمایشگاه ابزار PET و تصویربرداری عصبی در بیمارستان دانشگاه ژنو، در بخش دوم سخنرانی خود به بررسی عوامل تاثیر گذار در کمی سازی پت اسکن و همچنین بررسی فاکتورهای فیزیکی و فاکتورهای سخت افزاری و نرم افزاری دستگاه ،فاکتورهای فیزیولوژیکی و انواع پروتکل های تصویربرداری پرداختند.
در این ارائه دکتر زایدی علاوه بر اشاره به جزئیات تصویربرداری پت، به معرفی چالش های موجود در تصویربرداری  نوین مانند PET MR  و چالش های سخت افزاری  پیش روی محققین  پرداخت. در بخش پایانی ایشان مزیت های  PET CT وPET MR  و روش های بازسازی تصویر جدید که سبب بهبود کیفیت تصاویر میشوند پرداختند.

روابط عمومی آزمایشگاه پیش بالینی


برچسب ها: آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ارسال دیدگاه

16 + 13 =
Loading