برگزارى كارگاه تئورى-عملى كار با حيوانات آزمايشگاهى

کارگاه تئورى-عملى كار با حيوانات آزمايشگاهى در تاریخ 98/03/31در آزمایشگاه پیش بالینی برگزار گردید.

ارسال دیدگاه

2 + 16 =
Loading