بازدید وزیر علوم کشور فیلیپین با هیئت همراه از آزمایشگاه پیش بالینی

وزیر علوم کشور فیلیپین با هیئت همراه روز یکشنبه 25 فروردین 98 از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید کرد. دکتر محمدرضا آی رئیس آزمایشگاه پیش بالینی، ضمن ابراز امیدواری در خصوص اینکه بازدید وزیر علوم فیلیپین مقدمه ای بر همکاری های بیشتر در آینده باشد، شرحی پیرامون نحوه فعالیت و محصولات تولید شده در این مرکز ارائه کرد. درادامه جناب آقای دکتر شریف نیز به معرفی تجهیزات آزمایشگاه پیش بالینی پرداختند .

تصاویر

ارسال دیدگاه

17 + 4 =
Loading