معرفی آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

16 تیر 1398 | 146 بازدید
آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران (TPCF) باهدف همکاری‌های مشترک درزمینه‌ی تحقیقات پیش بالینی طی نشستی در دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران معرفی شد.
معرفی آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر احسان شریف، معاون علمی و فناوری آزمایشگاه پیش بالینی در جلسه چهارشنبه 16تیر 98 ابتدا به معرفی فعالیت‌ها و تجهیزات آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداخت و سپس به اهمیت مطالعات پیش بالینی و تأثیر آن در تسریع و بهبود روند پژوهش‌ها اشاره کرد.
معاون علمی و فناوری آزمایشگاه، ارتباط میان تحقیقات پیش بالینی و بالینی و همچنین چگونگی آن را مورد بررسی قرار داد.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت تحقیقات پیش بالینی برای رفع مشکلات در بالین به چگونگی اثرگذاری این تحقیقات در این حوزه پرداخت‌.
پژوهشگران حاضر در جلسه بابیان نقطه نظرات، علاقه‌ خود را برای آشنایی هر چه بیشتر با این حوزه ابراز و به دغدغه‌های موجود درزمینه‌ی تحقیقات پیش بالینی ازجمله عدم انجام تحقیقات پیش بالینی به دلیل دسترسی کم به امکانات موردنیاز اشاره کردند.
همچنین در این جلسه پرسش‌هایی در زمینه‌ نحوه ارائه خدمات و هزینه‌های مربوط به انواع تصویربرداری موجود در آزمایشگاه، اعتبار سنجی، حساسیت و دقت دستگاه‌ها در مقایسه با مشابه خارجی آن‌ها، امکان مدل‌سازی و جراحی حیوانی در آزمایشگاه، نحوه همکاری افراد آزمایشگاه مطرح شد.
دکتر شریف در پاسخ به این دغدغه‌ها با اشاره به برنامه‌های پیش رو در آزمایشگاه پیش بالینی در راستای ایجاد مدل‌های حیوانی در حوزه‌های مختلف آمادگی این آزمایشگاه اعلام کرد و افزود: در مقالات علمی اسامی افراد آزمایشگاه ذکر نخواهد شد و صرفاً در بخش تقدیر نام مجموعه آزمایشگاه بیش بالینی عنوان می‌شود. 
در پایان این جلسه که با حضور رئیس، معاون پژوهشی واعضای هیئت علمی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، با توجه به استقبال پژوهشگران، معاون علمی و فناوری آزمایشگاه پیش بالینی زمانی را به ارائه مشاوره در زمینه انجام آزمایش‌هایی در خصوص تولید دارو اختصاص داد.