برگزاری كارگاه فشرده آشنايي با انواع روش هاي تصويربرداری پيش بالينی

کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One) در تاریخ 98/06/09 در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.

آزمایشگاه جامع پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران جهت معرفی مدالیته های مختلف  تصویر برداری در مطالعات پیش بالینی اقدام به برگزاری  کارگاه های فشرده تصویر برداری می نماید.این کارگاه ها در سومین  هفته هر ماه برگزارمی  گردد.هدف از این کارگاه ها آشنایی کلی محققان با تمام مدالیته های  سیستمهای تصویربرداری PET، Optic، SPECT، CT، MRI و Ultrasound و کاربردهای آنها و همچنین مدلهای حیوانی و کاربردهای آن در تحقیقات پیش بالینی می باشد.


برچسب ها: آزمایشگاه پیش بالینی تصویربرداری all in one

تصاویر

ارسال دیدگاه

0 + 18 =
Loading