بازدید گروهی از اساتید و دانشجویان گروه داروسازی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی تهران از آزمایشگاه پیش بالینی

در این بازدید گروهی از اساتید و دانشجویان گروه داروسازی هسته ای از بخش های مختلف آزمایشگاه دیدن کردند و برای آنان توضیحاتی درباره ی بخش های مختلف آزمایشگاه و سیستم های تصویربرداری ارائه گردید.

ارسال دیدگاه

19 + 15 =
Loading