بازدید سفیر استرالیا، خانم لیندال ساکس از آزمایشگاه پیش بالینی

29 آذر 1399 | 76 بازدید
خانم لیندال ساکس سفیر استرالیا از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ چهارشنبه 26 آذر 99 بازدید کردند.
بازدید سفیر استرالیا، خانم لیندال ساکس از آزمایشگاه پیش بالینی

 خانم لیندال ساکس سفیر استرالیا روز چهارشنبه 26 آذر 1399 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید نمودند. ایشان از بخش‌های مختلف آزمایشگاه بازدید کرده و از نزدیک با تجهیزات و امکانات آن آشنا شدند. دکتر احسان شریف معاون علمی و فناوری آزمایشگاه طی این بازدید ایشان را همراهی کردند.

تصاویر