مطالعه روند بهبود موش‌های تومورال به وسیله‌ی دستگاه تصویربرداری میکروپت

09 آذر 1398 | 124 بازدید
پروژه‌ی ارزیابی اثرات ناوداروها در روند بهبودی پس از درمان در موش‌های تومورال توسط اسکن پت در آزمایشگاه پیش‌بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد
مطالعه روند بهبود موش‌های تومورال به وسیله‌ی دستگاه تصویربرداری میکروپت

در این تحقیقات ابتدا مدل تومور ملانوما در موش‌ها ایجاد شده و سپس تحت درمان قرار گرفته اند و موش در روند بهبودی با استفاده از نانوداروها مورد ارزیابی و بررسی قرارگرفته اند. پس از گذراندن دوره درمان، تصویربرداری پت به وسیله ی دستگاه تصویربرداری میکروپت صورت گرفت. میزان اثربخشی درمان از طریق مقایسه تومور و مقادیر جذب رادیودارو توسط تومور در تصاویر قبل و بعد از درمان، مورد ارزیابی قرار گرفت . یکی از مزایای این روش تصویربرداری امکان ارزیابی روند درمان انجام شده بر روی یک حیوان بدون نیاز به کشتن آن میباشد. با اسکن پت، نه تنها تغییرات اندازه تومور قابل بررسی می‌باشد، بلکه میزان رادیوداروی تجمع یافته در بافت تومور که نشاندهنده میزان ارزیابی می‌باشد قابل سنجش و ارزیابی است

تصاویر