آشکار سازی فوتون با انرژی 511 کیلو الکترون ولت(7)

16 آذر 1396 | 559 بازدید
یک اسکنر پت،شامل مجموعه ای از دو یا تعداد بیشتری آشکارساز است.
آشکار سازی فوتون با انرژی 511 کیلو الکترون ولت(7)

یک اسکنر پت، شامل مجموعه ای از دو یا تعداد بیشتری آشکارساز است. در یک دوز مشخص از رادیواکتیو، بهترین کیفیت تصویر،زمانی حاصل می شود که آشکار سازها فوتون های 511 کیلو الکترون ولت را پس از برخورد به سطح خود، با راندمان بسیار بالایی آشکار کنند و همچنین اطلاعات دقیقی از مکان فضایی برهمکنش فراهم آورند. این اطلاعات عموما یا به کمک آرایه هایی از آشکارسازهای کوچک حاصل می شود، که در این صورت دقت مکان یابی به اندازه آشکارسازها وابسته است، یا با استفاده از یک آشکارسازی مسطح بزرگ بدست می آید، که قابلیت مکان یابی در آن تعبیه شده است. همچنین تعیین زمانی که یک فوتون به آشکار ساز وارد می شود نیز مهم است، زیرا با مقایسه زمان تمام رویدادهای آشکار شده می توان فوتون هایی که در زمان های بسیار نزدیک با یکدیگر رسیده اند و بنابراین زوجهای نابودی هستند، را مشخص کرد.

به قابلیت یک زوج آشکار ساز در تعیین اختلاف زمانی ورود فوتون های نابودی، رزولوشن زمانی می گویند که معمولا در محدوده 2 تا 6 نانو ثانیه است.

در نهایت، آشکارسازها انرژی فوتون های ورودی را نیز مشخص می کنند تا بدین ترتیب فوتون هایی که در بدن پراکنده شده اند و بنابراین انرژی خود را از دست داده اند حذف شوند. به قابلیت آشکارساز در تعیین انرژی فوتون،رزولوشن انرژی می گویند. آشکارسازهای سوسوزن که از آنها به طور گسترده ای در آشکارسازی اشعه گاما استفاده می شود، اساس تقریبا تمام اسکنرهای پت امروزی هستند.در ادامه اساس کار آشکارسازهای سوسوزن و همچنین دیگر تکنولوژی های مورد استفاده جهت ثبت فوتون های گاما مورد بحث قرار خواهد گرفت.