تحقیقات پیش‌بالینی برای درمان بیماری مرگبار IPF با استفاده از تصویربرداری میکرو سی تی

13 اردیبهشت 1399 | 36 بازدید
تحقیقات پیش‌بالینی برای درمان بیماری مرگبار IPF با استفاده از تصویربرداری میکرو سی تی

فیبروز ریوی ایدیوپاتی(IPF) بیماری ریوی پیشرونده ای است که زندگی افراد مبتلایی که درمانی دریافت نکرده اند به طور میانگین بین 2 تا 3 سال ادامه خواهد داشت و افرادی که تحت درمان قرار می گیرند نیز به طور متوسط تا 5 سال پس از تشخیص، 20% درصد شانس رهایی دارند. گرچه بزرگترین ریسک فاکتور بروز این بیماری مربوط ژن های MUC5B  می باشد اما نقش این ژن ها در بیماری زایی فیبروز ریوی ناشناخته است. اخیرا متخصصین  دانشگاه آلاباما بیرمنگام در یک تحقیق بر این موضوع با استفاده از تصویربرداری میکرو سی تی، یک مدل حیوانی دارای فیبروز ریوی ناشی از بلئومایسین (داروی انتخابی در سرطانهایی مثل لنفوم) به منظور بررسی احتمال درمان این بیماری طراحی کردند بیان می کند که فیزیولوژی مژک های غشای مخاطی ممکن است مکانیسم های فیبروز را تغییر دهد و باعث بهبودی بیمار گردد.