بازدید آقای Ansel مدیر شرکت دارویی از کشور کانادا از آزمایشگاه پیش بالینی

02 شهریور 1399 | 184 بازدید
آزمایشگاه پیش بالینی، روز یکشنبه، 2 شهریور1399، میزبان آقای Ansel مدیر شرکت دارویی از کشور کانادا بود.
بازدید آقای Ansel مدیر شرکت دارویی از کشور کانادا از آزمایشگاه پیش بالینی

آقای Ansel مدیر شرکت دارویی از کشور کانادا روز یکشنبه 2 شهریور 1399 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید نمودند. ایشان از بخش‌های مختلف آزمایشگاه بازدید کرده و از نزدیک با تجهیزات و امکانات آن آشنا شدند. دکتر حسین قدیری، معاون اجرایی آزمایشگاه و دکتر احسان شریف معاون علمی و فناوری آزمایشگاه طی این بازدید ایشان را همراهی کردند.

تصاویر