بازدید و نشست مشترک با جناب آقای دکتر مسائلی مشاور وزیر محترم بهداشت و مدیر کل اداره تجهیزات پزشکی وزرات بهداشت و هیئت همراه در آزمایشگاه پیش بالینی

جلسه ای با حضور دکتر مسائلی معاون محترم وزیر بهداشت و مدیر کل اداره تجهیزات پزشکی و هیئت همراه در تاریخ 9 دی ماه 1397 در آزمایشگاه پیش بالینی برگزار گردید.

در ابتدای نشست دکتر آی ریاست محترم آزمایشگاه پیش بالینی ،رسالت آزمایشگاه پیش بالینی  و اهمیت آزمایشگاه و همچنین فرآیندی که برای تجهیز و ساخت آزمایشگاه طی شد راب یان نمودند.در ادامه جلسه  آقای دکتر مسائلی و هیئت همراه ابراز خرسندی از وجود تجهیزات ساخت ایران نموده و همچنین به جایگاه و اهمیت اداره کل تجهیزات پزشکی در ارتباط با انجام تست های مهم بر روی تجهیزات پزشکی اشاره نمودند.ایشان همچنین ابراز علاقه به امضای تفاهم نامه مشترک بین آزمایشگاه پیش بالینی و اداره کل تجهیزات نمودند.


برچسب ها: آزمایشگاه پیش بالینی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران

تصاویر

ارسال دیدگاه

2 + 5 =
Loading