سخنرانى دكتر شريف در جلسه شوراى پژوهشى دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى

دكتر شريف معاون محترم پژوهش و فناوری آزمایشگاه چپیش بالینی ، در جلسه شوراى پژوهشى دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى که با حضور معاونين پژوهشى دانشكده ها در تاریخ 19 خرداد 1398 برگزار گردید، به معرفی آزمایشگاه پیش بالینی پرداختند.

ارسال دیدگاه

3 + 7 =
Loading