جلسه معاونت محترم پژوهشی آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در پژوهشکده غدد و متابوليسم با اعضای هییت علمی پژوهشگاه

جلسه ای در روز پنجشنبه 22 شهریور ماه با حضور معاونت محترم پژوهشی پژوهشگاه غدد و متابولیسم و اعضاب هییت علمی پژوهشگاه و معاونت محترم آزمایشگاه پیش بالینی جناب آقای دکتر شریف برگزار گردید.

 جلسه ای در روز پنجشنبه 22 شهریور ماه با حضور خانم  دكتر ندا مهرداد معاون پژوهشي  پژوهشگاه و دكتر پروين پاسالار رييس مركزرشد استعدادهاي درخشان دانشگاه علوم پزشكي تهران و  رييس مركز تحقيقات علوم سلولي و مولكولي در  در پژوهشکده غدد و متابوليسم برگزار گردید.در این جلسه معاونت محترم پژوهشی آزمایشگاه پبش بالینی جناب آقای دکتر شریف به اهمیت تحقیقات پیش بالینی و جایگاه آن در تحقیقات علمی ،معرفی امکانات و خدمات آزمایشگاه پیش بالینی پرداختند. در این جلسه ، برگزاری جلسات مشابهی با حضور  اساتید هییت علمی برا آشنایی با آزمایشگاه پیش بالینی و همچنین برگزاری کارگاه های ویژه برای محققین پژوهشگاه  مقرر شد.


برچسب ها: پیش بالینی

تصاویر

ارسال دیدگاه

6 + 7 =
Loading