بازديد دانشجويان دانشكده داروسازى دانشگاه علوم پزشكى تهران

جمعی از دانشجويان دانشكده داروسازى دانشگاه علوم پزشكى تهران در تاریخ97/04/11 از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید به عمل آوردند.

در تاریخ 11 تیر ماه جمعی از دانشجويان دانشكده پزشكى دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى از آزمایشگاه پیش بالینی با هدف ترویج و آشنایی هر چه بیشتر با تجهیزات آزمایشگاه و کاربردهای مدالیته های تصویربرداری موجود در آزمایشگاه، از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید کردند.


برچسب ها: آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید از آزمایشگاه پیش بالینی

ارسال دیدگاه

20 + 15 =
Loading