تصویربرداری به وسیله دو روش پرکاربرد در زمینه تولید دارو

07 اسفند 1398 | 65 بازدید
آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در راستای ارائه خدمات تصویربرداری به محققین حوزه مطالعات پیش بالینی، از تصویربرداری بوسیله دو روش پرکاربرد در زمینه های تولید داروهای جدید جهت بیماریهای ریوی و همچنین تشخیص و درمان تومور مغزی خبر داد
تصویربرداری به وسیله دو روش پرکاربرد در زمینه تولید دارو

در این پروژه با استفاده از سیستمهای تصویربرداری اپتیکال و همچنین رادیوگرافی بوسیله پرتو ایکس، از داروی حاوی ماده فلورسنت که در بافت ریه موش تجمع یافته بود، تصویربرداری شد. این روش جهت ردیابی و بررسی اثرات داروهایی که به مواد دارای خاصیت فلورسنت، اصطلاحا لیبل شده اند مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این نوع تصویربرداری، تصاویر رادیوگرافی بوسیله اشعه ایکس به تشخیص محل دقیق تجمع ماده فلورسنت کمک می کند.

 

در این پروژه از یک رت مبتلا به تومور مغزی گلیوبلاستوما به همراه یک رت نرمال، تصویربرداری Micro PET انجام شد. این تومور که ناحیه وسیعی از مغر حیوان را تشکیل داده بود، موجب افزایش میزان جذب رادیودارو FDG در بافت مغز گردید. این روش جهت اطمینان از ایجاد مدل بیماری و همچنین ارزیابی درمان صورت گرفته، از دقت بالایی برخوردار می باشد

تصاویر