برگزارى كارگاه تئورى-عملى كار با حيوانات آزمايشگاهى

کارگاه تئورى-عملى كار با حيوانات آزمايشگاهى در تاریخ 97/12/17 در آزمایشگاه پیش بالینی برگزار گردید.

تصاویر

ارسال دیدگاه

13 + 18 =
Loading