بازدید دانشجویان دوره المپیاد تفکر علمی در علوم پایه از آزمایشگاه پیش بالینی

26 بهمن 1398 | 31 بازدید
دانشجویان دوره المپیاد تفکر علمی در علوم پایه از آزمایشگاه پیش‌بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 98/11/26 بازدید نمودند.
بازدید دانشجویان دوره المپیاد تفکر علمی در علوم پایه از آزمایشگاه پیش بالینی