سخنرانی معاون پژوهشی آزمایشگاه پیش بالینی در گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران

سخنرانی معاون پژوهشی آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در روه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 5 آذر ماه برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۷ برگزار شد.در این جلسه دکتر شریف به معرفی آزمایشگاه  پیش بالینی و اهمیت تحقیقات پیش بالینی در حوزه علوم پایه پرداختند.در ادامه به تاثیر تحقیقات پیش بالینی در پژوهش های انجام شده در کشورپرداخته و جایگاه آن را برای دانشجویان تشریح نمودند که با استقبال  خوبی از طرف علاقه مند روبه  شد و در این راستا نظرات سازنده ای از طرف دانشجویان داده شد.در ادامه به بیان قابلیت ها و ظرفیت های آزمایشگاه پیش بالینی پرداخته شد.


برچسب ها: جلسه معاونت پژوهشی آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران پیش بالینی

ارسال دیدگاه

7 + 5 =
Loading