برگزاری كارگاه فشرده آشنايي با انواع روش هاي تصويربرداری پيش بالينی ویژه دانشگاه علوم پزشکی ایران

06 آذر 1398 | 222 بازدید
کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One) در تاریخ 98/09/06 ويژه دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ علوم پزشکی ایران برگزار گردید.
برگزاری  كارگاه فشرده آشنايي با انواع روش هاي تصويربرداری پيش بالينی ویژه دانشگاه علوم پزشکی ایران

آزمایشگاه جامع پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران جهت معرفی مدالیته های مختلف  تصویر برداری در مطالعات پیش بالینی اقدام به برگزاری  کارگاه های فشرده تصویر برداری می نماید.این کارگاه ها در سومین  هفته هر ماه برگزارمی  گردد.هدف از این کارگاه ها آشنایی کلی محققان با تمام مدالیته های  سیستمهای تصویربرداری PET، Optic، SPECT، CT، MRI و Ultrasound و کاربردهای آنها و همچنین مدلهای حیوانی و کاربردهای آن در تحقیقات پیش بالینی می باشد.

تصاویر