بازديد اعضاى هيات علمى دانشكده پزشكى دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى

جمعی از اعضاى هيات علمى دانشكده پزشكى دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى در تاریخ97/04/03 از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید به عمل آوردند.

در تاریخ 3 تیر ماه جمعی از دانشجويان دانشكده پزشكى دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى از آزمایشگاه پیش بالینی با هدف ترویج و آشنایی هر چه بیشتر با تجهیزات آزمایشگاه و کاربردهای مدالیته های تصویربرداری موجود در آزمایشگاه، از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید کردند.


برچسب ها: آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید از آزمایشگاه پیش بالینی

ارسال دیدگاه

1 + 5 =
Loading