بررسی اثرات عصبی(CNS) ناشی از عفونت کرونای انسانی) HCoV (با مدل سازی حیوانی و تصویربرداری Bioluminescence و بررسی همزمان آن با اثرات مثبت داروی کلروکین

25 اسفند 1398 | 89 بازدید
تا چندی پیش اطلاعات کمی درباره ی پیشروی عفونت کرونا ویروس انسانی در سیستم عصبی انسان در دسترس بود و در حال حاضر هیچ داروی موثری برای درمان این بیماران موجود نیست،لذا توسعه یک مدل سازی حیوانی تسهیل شده و قابل مشاهده برای درک همانندسازی ویروس و بررسی استراتژی های درمان ضروری می باشد.
بررسی اثرات عصبی(CNS) ناشی از عفونت کرونای انسانی)  HCoV  (با مدل سازی حیوانی و  تصویربرداری Bioluminescence و بررسی همزمان آن با اثرات مثبت داروی کلروکین

تصویربرداری بیولومینسانس (BLI) یک تکنیک تصویربرداری نوری قدرتمند برای تصویربرداری مولکولی بیماری های عفونی و روند درمان آنها می باشد که در حضور آنزیم های کاتالیزور لوسیفراز انجام می شود.

تکنیک تصویربرداری فوق در محیط in vivo  به عنوان یک تست تکمیل کننده برای تست های روتینی که در حال حاضر برای مطالعه همانندسازی و انتشار پاتوژن ها هستند،مورد استفاده قرار می گیرد.

این مطالعه افق های جدیدی را پیرامون همانندسازی و انتشار کرونا ویروس (CoV) در سیستم اعصاب مرکزی (CNS) فراهم آورده است  و در ضمن بررسی اثرات مثبت داروی کلروکین (که پیش از این به عنوان داروی ضد مالاریا از آن  استفاده می شد) یک روش تسهیل شده و ارزشمند را برای شناسایی داورهای ضد ویروس کرونای انسانی (anti HCoV) پیشنهاد می دهد که به منظور رفع علائم نورولوژیکال این ویروس می توانند مورد استفاده قرار بگیرند.

جدیدترین خبرها