برگزاری كارگاه فشرده آشنايي با انواع روش هاي تصويربرداری پيش بالينی ویژه دانشکده دندانپزشکی شاهد و پژوهشکده رویان

16 بهمن 1398 | 63 بازدید
کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One) در تاریخ 98/11/16 ويژه دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی شاهد و پژوهشکده رویان برگزار گردید.
برگزاری  كارگاه فشرده آشنايي با انواع روش هاي تصويربرداری پيش بالينی  ویژه دانشکده دندانپزشکی شاهد و پژوهشکده رویان

تصاویر

جدیدترین خبرها