بازديد اعضاى محترم هيأت برد فيزيك پزشكى

اعضاى محترم هيأت برد فيزيك پزشكى در تاریخ97/12/15 از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید به عمل آوردند.

ارسال دیدگاه

16 + 9 =
Loading