بازدید دكتر شمسى گوشكى از آزمایشگاه پیش بالینی

06 مرداد 1398 | 247 بازدید
دكتر شمسى گوشكى دبير كميته كشورى اخلاق در پژوهش هاى علوم پزشكى از آزمایشگاه پیش بالینی در تاریخ 98/05/06 بازدید نمودند.
بازدید دكتر شمسى گوشكى  از آزمایشگاه پیش بالینی