نصب و راه اندازی دستگاه SURGEOSIGHT در آزمایشگاه پیش بالینی و آموزش نحوه کار با دستگاه به پرسنل آزمایشگاه

دستگاه SURGEOSIGHT (گاما کمرا) در آزمایشگاه پیش بالینی نصب و راه اندازی گردید و نحوه ی کار با این دستگاه به پرسنل آزمایشگاه آموزش داده شد. از قابلیت های این دستگاه می توان به لنفوسيتينگ قبل از عمل جراحی، تصویربرداری از بافت ها و ارگان های کوچک، جراحی کنترل از راه دور _ رادیویی و اسکن تیروئید اشاره کرد.

ارسال دیدگاه

19 + 18 =
Loading