تشخیص سلولهای سرطانی با روش پت اسکن (PET Scan)

01 اردیبهشت 1397 | 14399 بازدید
تشخیص سلولهای سرطانی با روش پت اسکن (PET Scan)

PET یک تکنیک تصویربرداری پزشکی هسته ای است که یک تصویر 3 بعدی از عملکرد بافتهای بدن تولید می کند. اسکن PET از مقدار کمی از داروهای رادیو اکتیو یا ردیاب استفاده کرده تا تفاوت بین بافت سالم و بافت های غیرسالم را نشان دهد. رایج ترین رادیو دارو برای  این نوع تصویربرداری (FDG (fluorodeoxyglucose نامیده می شود، بنابراین گاهی اوقات این نوع اسکن را FDG-PET  می نامند. قبل از اسکن PET، مقدار کمی FDG به حیوان تزریق می شود. از آنجا که  سلولهای سرطانی با سرعت بیشتری نسبت به بافت سالم رشد می کند، سلول های سرطانی بیشتر از بافتهای سالم FDG را جذب می کنند در نتیجه در تصاویر حاصل ازتصویربرداری پت سلول های سرطانی  پر رنگ تر از سلولهای سالم دیده می شوند.در شکل زیرتصویر یک موش تومورال دیده می شود.

tumoral