امکان تصویربرداری همزمان بوسیله دو سیستم تصویربرداری (Dual-Modality Imaging) در آزمایشگاه پیش بالینی فراهم شد.

29 دی 1398 | 124 بازدید
با بکارگیری دو سیستم رادیوگرافی بوسیله اشعه ایکس و تصویربرداری فلورسنت، وبا استفاده از روش های پردازش تصویر امکان تصویربرداری همزمان بوسیله این دو سیستم تصویربرداری در این آزمایشگاه فراهم شده است.
امکان تصویربرداری همزمان بوسیله دو سیستم تصویربرداری (Dual-Modality Imaging) در آزمایشگاه پیش بالینی فراهم شد.

سیستم های تصویربرداری به طور کلی به دودسته Anatomical و Functional تقسیم‌بندی می‌شوند. نوع اول، به بررسی ساختار بدن می پردازد که شامل تصویربرداری های X-ray Radiography،  Scan CT و MRI می‌باشد و در نوع عملکردی به بررسی فعالیت یک عضو یا بافت خاص در بدن پرداخته می شود که انواع پر کاربرد آن سیستم های تصویربرداری PET، SPECT و تصویربرداری فلورسنت می‌باشند.

با تلاش تیم تحقیقاتی آزمایشگاه پیش بالینی، امکان تصویربرداری همزمان رادیوگرافی و فلورسنت که هر دو تصاویر دو بعدی هستند، فراهم شده است. در تصویربرداری فلورسنت اطلاعات ساختاری کمی از بافت‌ها به دست می‌آید. بنابراین ترکیب تصویربرداری فلورسنت با تصویربرداری ساختاری مانند رادیوگرافی می تواند اطلاعات بیشتری در اختیار محققان قرار دهد. با داشتن داده‌های تصویربرداری فلورسنت، می توان از تصاویر رادیوگرافی برای مشخص کردن مرز بافت‌هایی با ویژگی‌های نوری متفاوت و تعیین دقیق محل توزیع دارو در بدن حیوان استفاده کرد.

از این پس محققینی که از این خدمات بهره مند می شوند، می توانند با در اختیار داشتن اطلاعات ساختاری و عملکردی نمونه های حیوانی خود در تصویربرداری in vivo اطلاعات کاملتری را دریافت کنند.

برچسب ها خبر اسکن