بازديد اعضاى دفتر همكارى هاى رياست جمهورى از آزمايشگاه پيش بالينى

اعضاى دفتر همكارى هاى رياست جمهورى در تاریخ98/01/27 از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید به عمل آوردند.

در تاریخ 27 فروردین ماه 1398  اعضاى دفتر همكارى هاى رياست جمهورى از آزمایشگاه پیش بالینی با هدف ترویج و آشنایی هر چه بیشتر با تجهیزات آزمایشگاه و کاربردهای مدالیته های تصویربرداری موجود در آزمایشگاه، از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید کردند.


برچسب ها: دکتر احسان شریف پاقلعه دکتر محمدرضا آی دکتر حسین قدیری آزمایشگاه پیش بالینی بازدید از آزمایشگاه پیش بالینی

ارسال دیدگاه

12 + 15 =
Loading