بازدید دکتر صدرالدینی و دانشجویان جدیدالورود دانشکده فناوری های نوین پزشکی از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

جناب آقای دکتر صدرالدینی به همرام جمعی از دانشجویان علاقه مند جدیدالورود دانشکده فناوی های نوین پزشکی در تاریخ 97/07/22 از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید به عمل آوردند.

ارسال دیدگاه

9 + 19 =
Loading