برگزاری کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One)

کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One) در تاریخ 97/07/18 در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.

آزمایشگاه جامع پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران جهت معرفی مدالیته های مختلف  تصویر برداری در مطالعات پیش بالینی اقدام به برگزاری  کارگاه های فشرده تصویر برداری می نماید.این کارگاه ها در سومین  هفته هر ماه برگزارمی  گردد و در تاریخ 21 شهریور ماه چهارمین کارگاه All in one برگزار گردید.هدف از این کارگاه ها آشنایی کلی محققان با تمام مدالیته های  سیستمهای تصویربرداری PET، Optic، SPECT، CT، MRI و Ultrasound و کاربردهای آنها و همچنین مدلهای حیوانی و کاربردهای آن در تحقیقات پیش بالینی می باشد.


برچسب ها: پیش بالینی کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی

ارسال دیدگاه

13 + 14 =
Loading