برگزاری سخنرانی علمی با موضوع اصول طراحی و نشاندارسازی پروب ها و کاربرد آنها در تصویربرداری پیش بالینی

سخنرانی علمی با حضور جناب آقای دکتر مهدی شفیعی اردستانی دانشیار گروه داروسازی هسته ای دانشکده دارو سازی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ پنجم دی ماه برگزار گردید.

آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران دومین سخنرانی علمی را باهدف آشنایی محققان با مطالعات پیش‌بالینی روز چهارشنبه 5 دی 97 برگزار کرد.
این سخنرانی با عنوان اصول طراحی و نشاندارسازی و کاربرد آن در تصویربرداری پیش ‌بالینی توسط دکتر مهدی شفیعی اردستانی دانشیار گروه داروسازی هسته‌ای دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران و محقق درزمینه‌ی نانو ذرات و تصویربرداری ملکولی برگزار شد.
دکتر شفیعی در این سخنرانی به اهمیت مطالعات پیش بالینی، اصول و روش‌ها در تحقیقاتی که با مطالعات روی حیوان صورت می‌گیرد، نحوه نشان دار کردن سلول یا مولکول‌های مختلف در جهت رهگیری و پایش آن در مطالعات تصویربرداری، تصویربرداری نوری و پزشکی هسته‌ای پرداختند.
در این کارگاه دانشجویانی از دانشگاه‌ها و رشته‌های مختلف حضور و در مباحث مشارکت داشتند و دور دوم این سخنرانی به دلیل استقبال محققان برگزار خواهد شد.
آزمایشگاه پیش‌بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران سخنرانی‌های علمی را درزمینه‎ی مطالعات پیش بالینی هفته اول هرماه برگزار می‌کند.

روابط عمومی آزمایشگاه پیش بالینی


برچسب ها: آزمایشگاه پیش بالینی تصویربرداری دانشگاه علوم پزشکی تهران

تصاویر

ارسال دیدگاه

11 + 2 =
Loading