جلسه معرفی آزمایشگاه پیش بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله

06 مرداد 1398 | 104 بازدید
آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران (TPCF) باهدف همکاری‌های مشترک درزمینه‌ی تحقیقات پیش بالینی دردانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله با حضور جمعی از اساتید هیات علمی دانشگاه در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۶ معرفی شد.
جلسه معرفی آزمایشگاه پیش بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله