بازدید دکتر نقیه و دکتر شریف (اعضای هیات علمی دانشگاه UCL و Newcastle انگلستان) از آزمایشگاه پیش بالینی

در تاریخ 12 دی ماه 1397دکتر نقیه و دکتر شریف (اعضای هیات علمی دانشگاه UCL و Newcastle انگلستان) از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید نمودند.

در تاریخ 12 دی ماه 1397 دکتر نقیه و دکتر شریف (اعضای هیات علمی دانشگاه UCL و Newcastle انگلستان) با هدف ترویج و آشنایی هر چه بیشتر با تجهیزات آزمایشگاه و کاربردهای مدالیته های تصویربرداری موجود در آزمایشگاه، از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید کردند.


برچسب ها: آزمایشگاه پیش بالینی بازدید از آزمایشگاه پیش بالینی

ارسال دیدگاه

0 + 5 =
Loading