كارگاه آموزشی تئوری- عملی تصویربرداری Micro-CT در حیوانات کوچک

این کارگاه باهدف بالا بردن سطح آگاهی، مهارت و آشنایی با تصویربرداری Micro-CT در حیوانات کوچک در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران (TPCF) برگزار شد.

کارگاه دو روزه  آموزشی تئوری- عملی تصویربرداری Micro-CT در حیوانات کوچک  در تحقیقات پیش بالینی در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران 9 و 10 اسفند ماه 97 برگزار شد.
در این کارگاه دو روزه  که با حضور دکتر حسین قدیری هیات علمی گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران،دکتر سمیه غلامی هیات علمی گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دکتر مهدی شفیعی اردستانی دانشیار گروه رادیوفارمسی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دکتر حمیدرضا میرزایی دکترای ایمونولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مهندس محمدرضا فولادی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و خانم آزیتا طالب زاده کارشناسی ارشد ایمونولوژی پزشکی آزمایشگاه پیش بالینی با هدف ارتقا سطح علمی محققین در زمینه تصویربرداری فلورسانس برگزار گردید

در بخش اول دکتر حسی قدیری به اصول تصیربرداری با میکروسیتی از نمونه های حیوانات کوچک و انواع دستگاه های میکروسیتی ،کاربردهای دستگاه میکروسیتی در تحقیقات پیش بالینی پرداخته و در ادامه به معرفی دستگاه میکروسیتی مستقر در آزمایشگاه پیش بالینی پرداختند.در ادامه دکتر مهدی شفیعی اردستانی به بررسی مواد کنتراست زا درسی تی،عوارض و اثرات مواد کنتراست زا و بررسی نمونه های حیوانی پرداختند. در روز دوم دکتر حمیدرضا میرزایی  به کاربردهای دستگاه میکروسیتی در تحقیقات پیش بالینی و همچنین  اهمیت تصویربرداری از حیوانات آزمایشگاهی و دستاوردها و آینده تخقیقات پیش بالینی در دستگاه میکروسیتی پرداختند.در ادامه دکتر سمیه غلامی به بررسی و توضیح اصول اولیه حفاظت در برابر اشعه ،عوامل موثر در پرتو گیری خارجی ، انواع حفاظ گذاری در پرتوهای نوترونی و اشعه ایکس پرداختند. در بخش عملی کارگاه  نحوه کار با دستگاه میکروسیتی و تصویربرداری سیتی  برای محققین و نحوه کار با حیوانات آزمایشگاهی توسط مهندس فولادی و خانم آزیتا طالب زاده پرداخته شد


برچسب ها: دکتر حسین قدیری آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ارسال دیدگاه

2 + 10 =
Loading