فعالیت های باشگاه پژوهشگران

آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در نظر دارد در جهت پیشبرد اهداف تحقیقاتی و پژوهشی کشور عزیزمان ایران و در راستای آشنایی بیشتر با کاربردهای تصویربرداری پیش‌بالینی و استفاده از آن در تحقیقات پیش‌بالینی، از ظرفیت علمی و استعداد و توانایی نخبگان، پژوهشگران و دانشجویان علاقمند به فعالیت در باشگاه پژوهشگران آزمایشگاه پیش‌بالینی استفاده نماید.

لذا جهت گزینش و پذیرش پژوهشگران محترم موارد ذیل انجام خواهد شد.

۱-ثبت‌نام مقدماتی

پژوهشگران می‌بایست پس از ورود به سایت مربوطه به نشانی www.TPCF.ir و ثبت نام در بخش باشگاه پژوهشگران، بخش مربوط به علاقه‌مندی‌های تحقیقاتی و اجرایی خود را تکمیل نمایند.

۲-برگزاری کارگروه مقدماتی آموزشی

بعد از ثبت‌نام و تائید عضویت توسط باشگاه پژوهشگران، از طریق ایمیل و پیامک از اعضای باشگاه برای شرکت در بخش کارگروه مقدماتی دعوت به عمل خواهد آمد.
تذکر: در صورت عدم حضور در این دوره، امکان شرکت در سایر رویدادهای باشگاه پژوهشگران برای فرد وجود نخواهد داشت. (کسب گواهینامه بخش کارگروه مقدماتی برای شرکت در رویدادهای بعدی الزامیست).

۳-دوره‌های آموزشی

پژوهشگران می‌بایست به محض اطلاع، در دوره‌های آموزشی که برای ایشان در نظر گرفته شده است شرکت نمایند.
توجه: شرکت در این دوره‌ها الزامی است.

۴-آزمون کتبی و مصاحبه

پس از برگزاری دوره‌های آموزشی، آزمون تئوری و عملی و مصاحبه شفاهی بر اساس دوره‌های فوق برگزار خواهد شد.
تبصره: ملاک پذیرش و گزینش نهایی قبولی در آزمون کتبی و عملی و مصاحبه شفاهی خواهد بود.

۵-گروه‌های تحقیقاتی

پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه، پژوهشگران وارد گروه‌های تحقیقاتی خواهند شد. هر گروه توسط یک سرگروه مدیریت شده و توسط یکی از اعضای علمی باشگاه هدایت می‌گردد.
پژوهشگران موظف‌اند تا مطابق با برنامه‌های ارائه شده از جانب  سرگروه نسبت به انجام وظایف محوله اقدام نمایند.