آزمایشگاه بافت شناسی به‌منظور بررسی مداخله­ های بیولوژیکی بر روی بافت ارگان­های مختلف حیوان پس از انجام تصویربرداری در کنار سایر آزمایشگاه­ها در نظر گرفته‌شده است. وسایل و تجهیزات لازم جهت بررسی بافت‌های مختلف در این آزمایشگاه مهیا می­باشد. خدمات عمده این آزمایشگاه عبارت است از:

  •  ایجاد اسلایس­های با ضخامت مورد نیاز از بافت ارگان مورد مطالعه جهت انجام تست­های مربوط به بافت­شناسی
  • رنگ­ آمیزی قسمت­های مختلف بافت به‌وسیله‌ی آنتی‌بادی‌های منوکلونال