شناخت جهان شگرف و تحسین برانگیز سلول­ها نیاز به بررسی­های مورفولوژیکی، رفتاری، مولکولی، رشد و تعامل آن‌ها با یکدیگر دارد. قبل از بررسی‌های علمی در شرایط درون تنی یا  in vivo  نیاز به بررسی سلولی در شرایط برون تنی  یا in vitro می­باشد. برای کشت سلول نیاز به امکاناتی می­باشد که شرایط رشد و تکثیر و نگهداری سلول‌ها با تجهیزات موردنیاز انجام گیرد.

 

آزمایشگاه کشت سلول در آزمایشگاه پیش بالینی واقع شده است. خدمات عمده این آزمایشگاه عبارتند از:

  • جداسازی و کشت سلول‌های نرمال و سرطانی
  • نگهداری طولانی مدت آن‌ها
  • سنجش بقای سلول و مداخله‌های دارویی
  • نشان‌دار کردن سلول‌ها برای دستگاه‌های مختلف تصویربرداری