اخبار

19 تیر 1397 0 دیدگاه

بازدید اعضای هیات علمی پژوهشکده ابن سینا از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اعضای هیات علمی پژوهشکده ابن سینا در تاریخ 17/4/97 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید به عمل آوردند.

19 تیر 1397 0 دیدگاه

بازدید گروه تحقیق و توسعه شرکت پارس ایزوتوپ از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

گروه تحقیق و توسعه شرکت پارس ایزوتوپ از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 97/4/19 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید به عمل آوردند.

03 تیر 1397 0 دیدگاه

بازدید نماینده مرکز پزشکی دانشگاه Erasmus MC هلند از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نماینده مرکز پزشکی دانشگاه Erasmus MC هلند در تاریخ 97/4/4 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید به عمل آوردند.

31 خرداد 1397 0 دیدگاه

برگزاری اولین دوره ژورنال کلاب با محوریت تصویربرداری پیش بالینی

اولین دوره ژورنال کلاب با محوریت تصویربرداری پیش بالینی در تاریخ 97/3/30 در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.

30 خرداد 1397 0 دیدگاه

برگزاری کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One)

کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One) در تاریخ 97/3/29 در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.

29 خرداد 1397 0 دیدگاه

بازدید ریاست و گروه علمی شرکت پارس ایزوتوپ از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ریاست محترم و گروه علمی شرکت پارس ایزوتوپ در تاریخ 97/3/28 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید به عمل آوردند.

23 خرداد 1397 0 دیدگاه

بازدید مدیر پروژه شرکت TPH آلمان از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

جناب آقای دکتر شولیان (مدیر پروژه شرکت TPH آلمان) از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 97/3/23 بازدید به عمل آوردند. با توجه به بازدیدهایی که ایشان تاکنون از سایر مراکز داشتند، اظهار داشتند تجهیزات آزمایشگاه پیش بالینی در سطح بالایی قرار دارند و قابل رقابت با سایر مراکز می باشند.

11 خرداد 1397 0 دیدگاه

سخنرانی دكتر شريف معاونت علمی و فناوری آزمايشگاه پيش بالينی، در جلسه شورای پژوهشی دانشكده داروسازی دانشگاه علوم پزشكی تهران

دكتر شريف معاونت علمی و فناوری آزمايشگاه پيش بالينی، در جلسه شورای پژوهشی دانشكده داروسازی دانشگاه علوم پزشكی تهران در تاریخ 97/3/7 سخنرانی داشتند.

08 خرداد 1397 0 دیدگاه

بازديد رياست، اعضای هيات علمی و دانشجويان مرکز تحقیقات ایمونولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشكی تهران

رياست، اعضای هيات علمی و دانشجويان مرکز تحقیقات ایمونولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشكی تهران در تاریخ 97/3/6 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید کردند.

31 اردیبهشت 1397 0 دیدگاه

بازديد رياست، اعضای هيات علمی و دانشجويان پژوهشكده علوم دارويی دانشكده داروسازی دانشگاه علوم پزشكی تهران

رياست، اعضای هيات علمی و دانشجويان پژوهشكده علوم دارويی دانشكده داروسازی دانشگاه علوم پزشكی تهران در تاریخ 97/2/31 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید نمودند.