اخبار

17 مرداد 1397 0 دیدگاه

برگزاری کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One)

کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One) در تاریخ 97/5/17 در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.

17 مرداد 1397 0 دیدگاه

بازدید معاون پژوهشی و مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی بابل از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

معاون پژوهشی و مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی بابل به همراه آقای دکتر منظم (مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران) در تاریخ 97/5/17 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید به عمل آوردند.

06 مرداد 1397 0 دیدگاه

بازدید دانشجویان بین الملل فنلاندی از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشجویان بین الملل فنلاندی در تاریخ 97/5/6 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید به عمل آوردند.

03 مرداد 1397 0 دیدگاه

بازدید دکتر بازارگان معاون صنایع پیشرفته و انرژی های کلان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر بازارگان معاون صنایع پیشرفته و انرژی های کلان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در تاریخ 97/5/3 از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید به عمل آوردند.

31 تیر 1397 0 دیدگاه

سخنرانی معاونت علمی و فناوری آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در پژوهشکده ابن سینا

جناب آقای دکتر شریف (معاونت علمی و فناوری آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران) در تاریخ 97/4/31 در پژوهشکده ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سخنرانی به عمل آوردند.

27 تیر 1397 0 دیدگاه

برگزاری دومین دوره ژورنال کلاب با محوریت تصویربرداری پیش بالینی

دومین دوره ژورنال کلاب با محوریت تصویربرداری پیش بالینی در تاریخ 97/4/27 در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.

26 تیر 1397 0 دیدگاه

برگزاری کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One)

کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One) در تاریخ 97/4/26 در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.

25 تیر 1397 0 دیدگاه

بازدید اساتید هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اساتید هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تاریخ 97/4/25 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید نمودند.

22 تیر 1397 0 دیدگاه

بازدید مدیریت توسعه و فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی شیراز از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدیریت توسعه و فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تاریخ 97/4/19 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید به عمل آوردند.

20 تیر 1397 0 دیدگاه

بازدید دانشجویان پزشکی اوکراین از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشجویان پزشکی اوکراین به همراه جناب آقای دکتر نیما رضایی (عضو هیات علمی گروه ایمونولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران) در تاریخ 97/4/20 از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید به عمل آوردند.