اخبار

18 مهر 1397 0 دیدگاه

برگزاری کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One)

کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One) در تاریخ 97/07/18 در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.

13 مهر 1397 0 دیدگاه

برگزاری كارگاه آموزشی اصول عملکرد و کاربردهای سیستم تصویربرداری میکرو اسپکت in Vivo در تحقیقات پیش بالینی

دومین دوره دوره كارگاه آموزشی اصول عملکرد و کاربردهای سیستم تصویربرداری میکرو اسپکت in Vivo با محوریت تصویربرداری پیش بالینی در روزهای 12 و 13 مهر ماه 1397 در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.

07 مهر 1397 0 دیدگاه

برگزاری سخنرانی علمی با موضوع اصول طراحی و نشاندارسازی پروب ها و کاربرد آنها در تصویربرداری پیش بالینی

سخنرانی علمی با حضور جناب آقای دکتر مهدی شفیعی اردستانی دانشیار گروه داروسازی هسته ای دانشکده دارو سازی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ چهارم مهر برگزار گردید.

03 مهر 1397 0 دیدگاه

جلسه معاونت محترم پژوهشی آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با جمعی از متخصصین و پژوهشگران پژوهشکده پیوند خون و مغز استخوان بیمارستان شریعتی

جلسه ای در روز دوم مهر ماه در پژوهشکده پیوند خون و مغز استخوان بیمارستان شریعتی با حضور آقای دکتر اردشیر قوام زاده رییس پژوهشکده پیوند خون و مغز استخوان بیمارستان شریعتی جمعی از متخصصین و پژوهشگران با جناب آقای دکتر شریف برگزار گردید.

27 شهریور 1397 0 دیدگاه

برگزاری چهارمین دوره ژورنال کلاب با محوریت تصویربرداری پیش بالینی

چهارمین دوره ژورنال کلاب با محوریت تصویربرداری پیش بالینی در تاریخ 97/06/27 در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.

22 شهریور 1397 0 دیدگاه

جلسه معاونت محترم پژوهشی آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با رییس پژوهشکده پیوند خون و مغز استخوان بیمارستان شریعتی

جلسه ای در روز چهارشنبه 21 شهریور ماه در پژوهشکده پیوند خون و مغز استخوان بیمارستان شریعتی با حضور آقای دکتر اردشیر قوام زاده رییس پژوهشکده پیوند خون و مغز استخوان بیمارستان شریعتی و جناب آقای دکتر واعظی و جناب آقای دکتر شریف برگزار گردید.

22 شهریور 1397 0 دیدگاه

جلسه معاونت محترم پژوهشی آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در پژوهشکده غدد و متابوليسم با اعضای هییت علمی پژوهشگاه

جلسه ای در روز پنجشنبه 22 شهریور ماه با حضور معاونت محترم پژوهشی پژوهشگاه غدد و متابولیسم و اعضاب هییت علمی پژوهشگاه و معاونت محترم آزمایشگاه پیش بالینی جناب آقای دکتر شریف برگزار گردید.

21 شهریور 1397 0 دیدگاه

برگزاری کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One)

کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One) در تاریخ 97/06/21 در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.

10 شهریور 1397 0 دیدگاه

برگزاری سخنرانی علمی با موضوع " نکاتی که برای مطالعه پیش بالینی باید بدانید"

سخنرانی علمی هفته اول هر ماه در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود.

24 مرداد 1397 0 دیدگاه

برگزاری سومین دوره ژورنال کلاب با محوریت تصویربرداری پیش بالینی

سومین دوره ژورنال کلاب با محوریت تصویربرداری پیش بالینی در تاریخ 97/5/24 در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.