اخبار

22 آبان 1397 0 دیدگاه

برگزاری سخنرانی علمی با موضوع اصول طراحی آزمون های پیش بالینی جهت تصویب داروها با کاربردهای تشخیصی-درمانی

سخنرانی علمی با حضور خانم دکتر نسیم وحیدفر استاديار گروه پزشكي هسته اي بيمارستان امام خميني در تاریخ22 آبان ماه برگزار گردید.

20 آبان 1397 0 دیدگاه

نشست معاون پژوهشی آزمایشگاه پیش بالینی با اعضای هیئت علمی مركز تحقيقات پوست و سلول هاي بنيادي و جمعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی

با هدف ترویج مطالعات پیش بالینی نشست علمی میان آزمایشگاه پیش بالینی(TPCF) و مركز تحقيقات پوست و سلول هاي بنيادي دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

15 آبان 1397 0 دیدگاه

نشست معاون پژوهشی آزمایشگاه پیش بالینی با معاون پژوهشی دانشکده طب ایرانی و جمعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی

باهدف ترویج مطالعات پیش بالینی نشست علمی میان آزمایشگاه پیش بالینی(TPCF) و دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

12 آبان 1397 0 دیدگاه

جلسه معاونت محترم پژوهشی آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با جمعی مدیران گروه دانشکده بهداشت

جلسه ای در روز دوازدهم آبان ماه در جلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت با حضور جمعی از مدیران گروه های آموزشی دانشکده بهداشت با جناب آقای دکتر شریف برگزار گردید.

07 آبان 1397 0 دیدگاه

بازدید معاون پژوهشی دانشکده دندان پزشکی به همراه اساتید هیئت علمی دانشکده دندان پزشکی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی از آزمایشگاه پیش بالینی

جمعی از اساتید هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده دندان پزشکی به همراه معاون محترم پژوهشی دانشکده خانم دکتر علی خاصی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 97/08/7 از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید به عمل آوردند.

01 آبان 1397 0 دیدگاه

بازدید دانشجویان گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران از آزمایشگاه پیش بالینی

جمعی از دانشجویان علاقه مند جدیدالورود گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 97/07/30 از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید به عمل آوردند.

25 مهر 1397 0 دیدگاه

برگزاری پنجمین دوره ژورنال کلاب با محوریت تصویربرداری پیش بالینی

پنجمین دوره ژورنال کلاب با محوریت تصویربرداری پیش بالینی در تاریخ 97/07/25 در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.

24 مهر 1397 0 دیدگاه

جلسه معاونت محترم پژوهشی آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با جمعی از اساتید هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی پژوهشکده علوم دندان پزشکی

جلسه ای در روز 24 مهر ماه در پژوهشکده علوم دندان پزشکی با حضور آقای دکتر محمد صادق احمد آخوندی ریاست پژوهشکده و سرکار خانم دکتر علاءالدینی معاون محترم پژوهشی پژوهشکده علوم دندان پزشکی و جمعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی با جناب آقای دکتر شریف برگزار گردید.

23 مهر 1397 0 دیدگاه

بازدید دکتر صدرالدینی و دانشجویان جدیدالورود دانشکده فناوری های نوین پزشکی از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

جناب آقای دکتر صدرالدینی به همرام جمعی از دانشجویان علاقه مند جدیدالورود دانشکده فناوی های نوین پزشکی در تاریخ 97/07/22 از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید به عمل آوردند.

19 مهر 1397 0 دیدگاه

برگزاری نشست تخصصی بین المللی با عنوان پیشرفت های اخیر در تصویربرداری پیش بالینی

نشست تخصصی بین المللی با عنوان پیشرفت های اخیر در تصویربرداری پیش بالینی در تاریخ چهارشنبه 18 مهرماه 1397 با حضور اساتيد و دانشجويان دانشگاه هاي مختلف در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.